Značkové a mezinárodní znakové entity

Značkové a mezinárodní znakové entity

Jak to vypadáČíselný kódAlfa kód
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
J J
K K
L L
M M
N N
Ó Ó
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
PROTI PROTI
W W
X X
Y Y
Z Z
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
A A
b b
C C
d d
E E
F F
G G
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
Ó Ó
str str
q q
r r
s s
t t
u u
proti proti
w w
X X
y y
z z
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜

Video Návody: Kolekce jaro/léto 2018 | TEZYO (Březen 2021).