Proč islám odrazuje hromadění
Co znamená hromadění? Hromadění je obecný termín pro hromadění, hromadění, hromadění, ukládání peněz, jídla, šperků, dokonce i věcí, které jsou bezcenné. Hromadění peněz nám vůbec neprospívá. Bůh nám v Koránu říká, že je to něco, čím jsme okupovaní. I nadále se zabýváte hromadění. (102: 1) Hromadí peníze a počítá je (104: 2).

Hromadění peněz je zbytečné cvičení, které nám nikdy nemůže přinést prospěch, jako spoření za deštivého dne, který nemusí přijít. Mít peníze veverky v bance nebo v trezoru může dát pocit jistoty, ale bude to pád mnoha z nich v Den soudu.

Kapitola 3, verš 180
Ať si ti, kdo odmítají a hromadí Boží ustanovení, myslí, že je to pro ně dobré; je to pro ně špatné. Neboť v den zmrtvýchvstání nesou své hromady kolem krku. Bůh je konečným dědicem nebes a Země. Bůh si je plně vědom všeho, co děláte.

Určitě je lepší sdílet bohatství, které nám dal Bůh, s těmi méně šťastnými, než je držet v tajnosti, kde to nikomu neprospívá. Bůh v Koránu říká, že ti, kdo shromažďují své bohatství a přikazují ostatním v hrabivosti, a schovávají to, co jim je dáno jeho odměnou, budou čelit ostudné odplatě (4:37).

Kapitola 9, verše 34, 35
Ó ty, kdo věříte, mnoho náboženských vůdců a kazatelů nezákonně bere peníze lidí a odrazuje se od Boží cesty. Ti, kteří hromadí zlato a stříbro, a ne je utratí pro Boží věc, jim slibují bolestnou odplatu.
Den přijde, když se jejich zlato a stříbro zahřeje v pekelném ohni a pak se spálí jejich čela, jejich boky a záda: „To je to, co jste shromáždili pro sebe, tak ochutnejte to, co jste shromáždili.“

V Koránu je spousta veršů, které nám říkají, že hromadění není pro nás přínosem. Bůh nám také říká, že tento svět je iluze, ve které dočasně žijeme. Nic v tomto světě nezáleží, nic hmotného nezachrání naše duše před zatracením.

Kapitola 57, verš 20
Vězte, že tento světský život není ničím jiným než hrou a hrami, chlubí se mezi vámi a hromadí peníze a děti. Je to jako hojný déšť, který produkuje rostliny a potěší nevěřící. Pak se však rostliny změní na zbytečné seno a jsou odfouknuty větrem. V dále uvedených věcech je buď přísná odplata, nebo odpuštění od Boha a schválení. Tento světský život není ničím jiným než dočasnou iluzí.

Můžeme se zeptat, proč je to, že někteří lidé mají na tomto světě více než jiní. Bůh dává své požehnání tomu, koho si kdy vybere. Záleží na tom, jak využíváme ta požehnání, ne kolik máme. Řekněme: V Boží odměně a ve svém milosrdenství: ať se radují. Je to lepší než to, co hromadí (10:58).

V tomto světě je mnoho lidí, kteří mají více peněz, než vědí, co dělat, ale to neznamená, že jsou šťastní. Peníze nepřinášejí štěstí, zejména pokud nejsou sdíleny. Proč je to, že na světě je tolik peněz, ale jen málokdo k nim má přístup?

Kapitola 43 verš 32
Jsou to ti, kdo přiřadí milost vašeho Pána? Přidělili jsme jim své podíly v tomto životě, některé jsme zvedli nad jiné v řadách, abychom jim umožnili sloužit jeden druhému. Milosrdenství od Pána je mnohem lepší než jakýkoli materiál, který mohou shromažďovat.

Bůh zamýšlel ty, kteří mají peníze, aby pomohli těm, kteří nemají. Soucit a sdílení v současné společnosti bohužel chybí. Bohatí zbohatnou a chudí zbohatnou, ale na tomhle světě na tom nezáleží, je to to, na co se dostanete v Den soudu, o kterém byste měli přemýšlet.

Žádné množství blingu, bot, aut, domů, dětí, zvířat nebo peněz vás nezachrání před vážným odplatou, pokud je hromadění pro vás důležitější než Bůh.

Video Návody: The secret US prisons you've never heard of before | Will Potter (Srpen 2022).