Když chyby zraní ostatní
Všichni víme, kdy bez smyslu pro něco, co jsme řekli nebo zranili jinou osobu. Zranili jsme někoho, na kterém nám záleží, a toho přítele, příbuzného nebo partnera, který utrpěl kvůli našim jednáním. Nebyl nikdy v úmyslu způsobit bolest, ale nyní, když je skutek hotový, není jeho vymazání z existence. Pokud dojde k chybě, mohou být oba lidé ve vztahu zraněni.

Osoba, která se urazí, bude často vyjadřovat své pocity a je nezbytné, aby byly vyslyšeny. Potřebují vyjádřit, jak je ovlivnili nižší slova nebo činy, a musí uznat jejich bolest. Může být pro ně obtížné mluvit o tom, co se stalo, ale když se otevřou, je důležité si odložit své pocity stranou, dát si do svých bot, být soucitný a ověřit, co cítí.

Osoba, která udělala chybu, se bude pravděpodobně cítit provinile, stydět a trapně. Uvnitř mohou být hrozné pocity, zejména bolest a lítost za to, že ubližují jiné osobě, zejména pokud je tato osoba někoho, kdo je milován. Někdy je bolest pro pachatele stejně velká jako pro uraženou, kvůli hlubokému lítosti. Může být těžké odpustit sobě samému za vykonávání špatného úsudku a za způsobenou škodu. Pokud je to vážná věc, může dojít k přerušení komunikace mezi oběma lidmi, což povede k dalšímu odcizení.

Je zapotřebí odvahy přiznat přestupek, přijmout za něj odpovědnost a pokusit se provést nápravu. Je důležité uznat, co bylo učiněno co nejdříve, aby bylo možné omluvit se a začít léčit. V závislosti na závažnosti situace může osobě, které bylo zraněno, trvat dlouho, než se zotaví a odpustí, a napraví vztah. Někdy tento vztah nelze dlouhodobě zachránit, ale je nutné nabídnout upřímnou omluvu.

Jako lidské bytosti nejsme dokonalí a uděláme chyby. Někdy ublížíme těm, které milujeme, a staráme se o ně nejvíce, což má za následek také zranění. Určitě to nebude snadné, ale s trpělivostí a časem je možné opravit zlomená srdce, poškozené pocity a napjaté vztahy. Komunikace, láska a porozumění půjdou dlouhou cestou k usmíření a usmíření.

Video Návody: 10 Psychologických triků které OPRAVDU FUNGUJÍ (Jak okamžitě poznat co si ostatní myslí?) (Červenec 2024).