Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) 10
Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) vydává Světová zdravotnická organizace v Ženevě ve Švýcarsku. To zahrnovalo poruchy duševního zdraví poprvé v roce 1948, v jeho šestém vydání. V roce 1959 WHO, po rozsáhlé kritice svého klasifikačního schématu, zadala WHO celosvětový průzkum taxonomií problémů duševního zdraví, který provedl Stengel. Průzkum odhalil velké rozdíly a zásadní neshody ohledně toho, co představuje duševní nemoc a jak by mělo být diagnostikováno (diagnostická kritéria a diferenciální diagnostika).

Stengelova doporučení však byla až v roce 1968 implementována v osmém vydání. ICD-8 byl popisný a funkční a nezavázal se k žádné teorii etiologie, patogeneze nebo psychologické dynamiky. Přesto to vyvolalo matoucí množství kategorií a umožňovalo bujnou komorbiditu (vícenásobné diagnózy u stejného pacienta).

ICD10 byl revoluční. Zahrnoval výsledky četných studií a programů spolupráce, národních i mezinárodních, a zahrnoval příspěvky od American Psychiatric Association, vydavatele Diagnostické a statistické příručky (DSM), ekvivalent ICD v Severní Americe). V důsledku toho jsou ICD a DSM nyní zhruba podobné.

Ale na rozdíl od DSM poskytuje ICD dvě sady diagnostických kritérií pro každou poruchu. Jeden seznam je užitečný pro diagnostika a umožňuje určitou zeměpisnou šířku a praktický výkon úsudku lékaře. Druhý soubor je mnohem přesnější a přísnější a je určen k tomu, aby jej vědci a vědci použili při svých studiích. Třetí zjednodušená klasifikace je však použitelná v zařízeních primární péče a obsahuje pouze široké kategorie (demence, porucha příjmu potravy, psychotické poruchy atd.).

ICD10 pojednává samostatně o poruchách souvisejících s užíváním návykových látek a stresu. Kapitola F, která se zabývá poruchami duševního zdraví, je rozdělena do deseti skupin a každá skupina je opět rozdělena na sto podjednotek. F2 je tedy schizofrenie, F25 je schizoafektivní porucha a F25.1 je schizoafektivní porucha, depresivní typ.

Mezinárodní studie provedená v 112 klinických centrech ve 39 zemích prokázala, že ICD10 není spolehlivým diagnostickým nástrojem, pokud jde o poruchu osobnosti (Sartorius et al. 1993). Tato zjištění se o rok později neopakovala v USA a Kanadě.

==============================================================

Autor Bio

Sam Vaknin je autorem Maligní sebevědomí - narcismus znovuobjevený a po dešti - Jak Západ ztratil východ. Působil jako publicista pro recenzenty Central Europe Review, Global Politician, PopMatters, eBookWeb a coffebreakblog a jako hlavní obchodní korespondent United Press International (UPI). Byl redaktorem kategorií duševního zdraví a střední a východní Evropy v The Open Directory and Suite101.

Video Návody: Deprese - by - Atomis (Březen 2021).