90denní biblická výzva
Pokud chcete začít číst vaše písma každý den, skvělý způsob, jak začít, je účastnit se 90denní výzvy pro čtení. To vám pomůže zvyknout si na každodenní čtení a během této doby budete také moci projít celým množstvím písem.

Budete ohromeni, kolik toho dokážete dosáhnout tím, že přijmete 90denní výzvu. Tady je rozvrh, který vám dnes pomůže vyřešit vaši výzvu.

BIBLE

Den 1: Genesis 1: 1 až Genesis 16:16
Den 2: Genesis 17: 1 až Genesis 28:19
Den 3: Genesis 28:20 až Genesis 40:11
Den 4: Genesis 40:12 až Genesis 50:26
Den 5: Exodus 1: 1 až Exodus 15:18
Den 6: Exodus 15:19 do Exodus 28:43
Den 7: Exodus 29: 1 až Exodus 40:38
Den 8: Leviticus 1: 1 až Leviticus 14:32
Den 9: Leviticus 14:33 až Leviticus 26:26
Den 10: Leviticus 26:27 na čísla 8:14
Den 11: čísla 8:15 až čísla 21: 7
Den 12: čísla 21: 8 až čísla 32:19
Den 13: Čísla 32:20 až Deuteronomie 7:26
Den 14: Deuteronomie 8: 1 až Deuteronomy 23:11
Den 15: Deuteronomie 23:12 až Deuteronomy 34:12
Den 16: Joshua 1: 1 až Joshua 14:15
Den 17: Joshua 15: 1 soudcům 3:27
Den 18: Soudci 3:28 soudcům 15:12
Den 19: Soudci 15:13 až 1 Samuel 2:29
Den 20: 1 Samuel 2:30 až 1 Samuel 15:35
Den 21: 1 Samuel 16: 1 až 1 Samuel 28:19
Den 22: 1 Samuel 28:20 až 2 Samuel 12:10
Den 23: 2 Samuel 12:11 až 2 Samuel 22:18
Den 24: 2 Samuel 22:19 až 1 král 7:37
Den 25: 1 králové 7:38 1 králové 16:20
Den 26: 1 králové 16:21 až 2 králové 4:37
Den 27: 2 králové 4:38 až 2 králové 15:26
Den 28: 2 králové 15:27 až 2 králové 25:30
Den 29: 1 Chronicles 1: 1 to 1 Chronicles 9:44
Den 30: 1 Chronicles 10: 1 to 1 Chronicles 23:32
Den 31: 1 Chronicles 24: 1 to 2 Chronicles 7:10
Den 32: 2 Kroniky 7:11 až 2 Kroniky 23:15
Den 33: 2 Kroniky 23:16 až 2 Kroniky 35:15
Den 34: 2 Chronicles 35:16 Ezra 10:44
Den 35: Nehemiah 1: 1 až Nehemiah 13:14
Den 36: Nehemiah 13:15 do Job 7:21
Den 37: Job 8: 1 to Job 24:25
Den 38: Job 25: 1 to Job 41:34
Den 39: Job 42: 1 to Psalms 24:10
Den 40: Žalmy 25: 1 až Žalmy 45:14
Den 41: Žalmy 45:15 až Žalmy 69:21
Den 42: Žalmy 69:22 Žalmy 89:13
Den 43: Žalmy 89:14 až Žalmy 108: 13
Den 44: Žalmy 109: 1 až Žalmy 134: 3
Den 45: Žalmy 135: 1 na Přísloví 6:35
Den 46: Přísloví 7: 1 až Přísloví 20:21
Den 47: Přísloví 20:22 pro Kazatel 2:26
Den 48: Kazatel 3: 1 k písni Šalomounovy 8:14
Den 49: Izaiáš 1: 1 Izaiášovi 13:22
Den 50: Izaiáš 14: 1 až Izaiáš 28:29
51. den: Izaiáš 29: 1 až Izaiáš 41:18
Den 52: Izaiáš 41:19 až Izaiáš 52:12
Den 53: Izaiáš 52:13 Izaiášovi 66:18
Den 54: Izaiáš 66:19 Jeremiášovi 10:13
Den 55: Jeremiáš 10:14 Jeremiášovi 23: 8
Den 56: Jeremiáš 23: 9 Jeremiášovi 33:22
Den 57: Jeremiáš 33:23 Jeremiášovi 47: 7
Den 58: Jeremiah 48: 1 to Lamentations 1:22
Den 59: Lamentations 2: 1 to Ezekiel 12:20
Den 60: Ezekiel 12:21 až Ezekiel 23:39
Den 61: Ezekiel 23:40 až Ezekiel 35:15
Den 62: Ezekiel 36: 1 až Ezekiel 47:12
Den 63: Ezekiel 47:13 Danielu 8:27
Den 64: Daniel 9: 1 do Hosea 13: 6
Den 65: Hosea 13: 7 až Amos 9:10
66. den: Amos 9:11 až Nahum 3:19
Den 67: Habakkuk 1: 1 k Zachariášovi 10:12
Den 68: Zachariáš 11: 1 Matoušovi 4:25
Den 69: Matouš 5: 1 až Matouš 15:39
Den 70: Matouš 16: 1 až Matouš 26:56
Den 71: Matouš 26:57 až Marek 9:13
Den 72: Mark 9:14 Luke 1
Den 73: Lukáš 2: 1 až Lukáš 9:62
Den 74: Lukáš 10: 1 až Lukáš 20:19
Den 75: Lukáš 20:20 Jan 5:47
76. den: Jan 6: 1 až Jan 15:17
Den 77: Jan 15:18 podle Skutků 6: 7
78. den: Skutky 6: 8 až Skutky 16:37
Den 79: Skutky 16:38 až Skutky 28:16
Den 80: Skutky 28:17 pro Římany 14:23
Den 81: Římanům 15: 1 až 1 Korintským 14:40
Den 82: 1 Korintským 15: 1 Galatským 3:25
Den 83: Galatským 3:26 pro Kolosanům 4:18
Den 84: 1 Thessalonians 1: 1 do Philemon 25
Den 85: Židům 1: 1 až Jakub 3:12
Den 86: Jakub 3:13 až 3 Jan 14
Den 87: Juda 1 ke Zjevení 17:18
Den 88: Zjevení 18: 1 až Zjevení 22:21
Den 89: Extra den na dohání
Den 90: Extra den, který je třeba dohnat

Video Návody: Marek Macák: Výzva pornografie (Festival UNITED 2018) (Březen 2021).